Get in Touch.

Ved et første møde taler vi om dine problemstillinger. Hvis du ønsker hjælp til dig selv, vil vi typisk allerede arbejde med nogle emner ved første møde. Hvis du er leder og ønsker hjælp til stressramte medarbejdere, eller til at løse konflikter og samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, vil du få et indtryk af hvordan jeg arbejder, hvilket engagement det kræver af arbejdspladsen og vi afstemmer en mulig ramme for indsatsen.

Send ønske om en første kontakt

Praksis

Længerevarende forløb, som fx stresshåndtering for enkeltpersoner, finder sted i min praksis hjemme. Sparring om lederopgaven, konfliktmægling mellem medarbejdere og supervision for grupper finder sted i kundens virksomhed.