Konfliktløsning

Konflikter mellem medarbejdere på en arbejdsplads, mellem medarbejdere og borgere og deres pårørende på offentlige arbejdspladser og i familier, kan opleves alt ødelæggende for de involverede. Jeg arbejder med respekt for alle involverede og har mange års erfaring med løsning af de ovennævnte konflikter. Et konfliktløsningsforløb hos mig omfatter meget sjældent flere end 3 møder af de involverede. Typisk starter et forløb med interview af de enkelte personer og bagefter et mæglingsmøde på maksimalt 2 timer. Min metodiske tilgang er eksistentielt humanistisk og anerkendende.